Test Dr Elaine Aron narzędziem do stwierdzania wysokiej wrażliwości

Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Dr Elaine Aron stworzyła test, który zawiera 27 pytań i jak się okazuje jest on odpowiednim narzędziem do diagnozowania wysokiej wrażliwości. Mimo wielu zastrzeżeń co do jego obiektywności okazało się, że rzeczywiście jest on miarodajny, choć wymaga skrócenia lub standaryzacji. Poszczególne kraje modyfikują go na swoje potrzeby, skracając test nawet do 12 pytań.

Test na własne potrzeby zaadaptowały już takie kraje jak Niemcy, RPA, Japonia, czy Norwegia. Dzięki temu wiemy, że czynniki kulturowe nie mają wpływu na rozwój wysokiej wrażliwości. Odsetek WWO w każdym z tych społeczeństw był na podobnym poziomie.

Poniżej znajduje się oryginalny test od dr Elaine Aron – HSP Scale

Na potrzeby badań naukowych wykonanie testu polega na ocenianiu w skali od 1-7 na ile punktów doświadcza się założenia zawartego w pytaniu. Jednak Aron uważa, że na własny użytek test można wykonać odpowiadając TAK/NIE, a już 12 odpowiedzi może świadczyć o byciu WWO.

 

[qsm quiz=1]

Bibliografia:

  1. Grimen, Hanne & Diseth, Åge. (2016). Sensory Processing Sensitivity: Factors of the Highly Sensitive Person Scale and Their relationships to Personality and Subjective Health Complaints. Comprehensive Psychology. 5. 216522281666007. 10.1177/2165222816660077.
  2. Environmental Sensitivity in Adults: Psychometric Properties of the Japanese Version of the Highly Sensitive Person Scale 10-Item Version (2021), Shuhei Iimura, Kosuke Yano, and Yukiko Ishii
  3. May, A.K., Norris, S.A., Richter, L.M. et al. A psychometric evaluation of the Highly Sensitive Person Scale in ethnically and culturally heterogeneous South African samples. Curr Psychol (2020). https://doi.org/10.1007/s12144-020-00988-7