Część I TUTAJ

 

Wysoko wrażliwa osoba i depresja sezonowa

➡️Choroba afektywna sezonowa – czyli sezonowe występowanie depresji od października/listopada aż do zakończenia zimy.

🔹Liv V Hjordt oraz Dea S Stenbæk  z Danii postanowiły zbadać, czy wysoka wrażliwość ma związek z sezonowymi stanami depresyjnymi, ponieważ postawiono tezę, że WWO są na to bardziej narażeni.

➡️W badaniu wzięły udział zarówno osoby zdrowe, jak i te cierpiące na sezonowe stany depresyjne. Okazało się, że osoby z sezonową chorobą afektywną osiągały wyższe wyniki w skali oceniającej wysoką wrażliwość niż osoby,  na których samopoczucie nie wpływały pory roku.

🔹Zauważono również, że im wyższe wyniki w ocenianiu wrażliwości osoby osiągały podczas badań w lato, tym cięższe stany depresyjne towarzyszyły im w zimie.

 

Jak rozwija się wysoka wrażliwość wraz z wiekiem?

➡️Japońscy badacze Yuki Ueno, Aki Takahashi, Atsushi Oshio zastanawiali się jak wysoka wrażliwość rozwija się podczas naszego życia. Czy ciągle czujemy się tak samo? Czy są cechy, które przybierają na sile i czy są takie, które słabną?

🔹W badaniu udział wzięło niemal 2000 osób w wieku 20-69 lat. Do zbadania poziomu wrażliwości użyto 19 punktowej skali (Japońskiej wersji, Amerykańsko-Europejska zawiera 27 punktów).

➡️Okazało się, że wrażliwość na bodźce i łatwość przestymulowania zmniejsza się wraz z wiekiem! Im jesteśmy starsi, tym mniejszy wpływ na nas mają procesy uznawane za negatywne (poczucie winy, czarne scenariusze). Wzmocnieniu ulegają tylko cechy, które uważane są za pozytywne(np. wrażliwość na estetykę).

🔹Odkryto również, że płeć nie ma znaczenia w kontekście zmian, jakie pojawiają się wraz z wiekiem. Subtelne różnice pomiędzy ludźmi w tym samy wieku wynikają z poziomu wrażliwości na bodźce, które są uwarunkowane genetycznie.

 

Wysoko wrażliwe zwierzęta

➡️Biolodzy odkryli, że gen wysokiej wrażliwości występuję również u zwierząt!

🔹Do tej pory odkryto ponad 100 gatunków, u których może występować ta nadmierna emocjonalność:
od muszek owocówek, po ptaki, psy, koty, czy konie.

🔹Badania przeprowadzono poprzez obserwację zachowań i ich analizę. Część zwierząt w swoim gatunku zupełnie inaczej zachowywała się podczas polowań, inaczej analizowała niebezpieczne sytuacje, trafniej oceniała poziom ryzyka, inaczej reagowała na bodźce. System polowań, zachowań czy godów różnił się od standardów, które obserwowano u innych osobników danego gatunku.

➡️Co ciekawe, najbardziej rozwiniętą wysoką emocjonalność  wyróżnia się u koni i ta cecha występuje w tym gatunku zdecydowanie częściej niż w jakimkolwiek innym.