Wysoko wrażliwi ekstrawertycy istnieją – to aż 30 % wszystkich WWO.

🔹Okazuje się, że istnieją wysoko wrażliwe osoby, które są ekstrawertyczne i mają potrzebę przebywać z ludźmi. Tak samo męczy ich samotność jak i nadmiarny kontakt z innymi ludźmi.
🔹Dr Elen Aron na codzień zajmująca się osobami wysoko wrażliwymi uważa, że idealnym rozwiązaniem dla takich osób jest praca dla społeczeństwa. (psycholog, lekarz, prawnik, nauczyciel…)
🔹Wysoko wrażliwi ekstrawertycy wypełniają lukę pomiędzy wysoko wrażliwymi introwertykami, a innymi osobami.

🔹Ich analityczny umysł, umiejętność odczytywania emocji i wczuwania się w sytuację innych osób powinna być wykorzystana w takich zawodach jak psycholog, osoba pracująca w opiece społecznej, nauczyciel szkolny i przedszkolny, call center (WWO ekstrowertyczne w przeciwieństwie do introwertycznych lubią rozmawiać przez telefon).

Naukowcy wyróżnili jeszcze jeden typ osobowości – ambiwertyk. Mimo, że nie zbadany został on jeszcze w kontekście wysokiej wrażliwości, wiele WWO się z nim utożsamia. 

Ambiwertyk łączy w sobie cechy z ekstrawertyzmu i introwertyzmu. Nie jest skrajny w żadną ze stron. Ambiwertyk lubi zarówno i słuchać i mówić. Zawsze dostosowuje się do typu rozmówcy. Typ osobowości ambiwertyka jest oceniany jako elastyczny, mimo że potrzebuje czasu dla siebie po dostarczeniu sobie zbyt wielu bodźców.