Oto zbiór najpopularniejszych mitów, które kojarzą się z wysoką wrażliwością:

 • Wysoko wrażliwi długo podejmują decyzje – niekoniecznie. Dzieje się tak w przypadku mierzenia się z sytuacjami nowymi dla WWO. Już jednokrotnie przeżyte zdarzenie zapisuje ścieżki neuronowe w ten sposób, że impuls przy każdej podobnej schematycznie sytuacji szybciej ją przeanalizuje, a nasz umysł “zaproponuje” nam rozwiązanie, które sprawdziło się za pierwszym razem. W środowisku opartym na schematycznych działaniach WWO szybciej podejmują trafne decyzje niż osoby bez tej cechy.
 • Wysoko wrażliwi są mili i spokojni – wszystko zależy od środowiska, w którym się wychowaliśmy. Jeżeli w dzieciństwie nie było przyzwolenia na dziecięce emocje, lub problemy dziecka były marginalizowane to istnieje duże prawdopodobieństwo, że WWO w dorosłości będzie zgorzkniała, nerwowa, choleryczna. Jej wrodzona zdolność do wczuwania się w cudzą sytuację może zostać wykorzystana do celowego krzywdzenia drugiej osoby, w sposób, w który z pewnością ją zaboli. W kłótniach może dochodzić do krzyków i agresji słownej wynikającej z bezsilności.
 • Osoby Wysoko Wrażliwe nie powinny pracować jako sprzedawcy(usług, produktów, call center, w sklepie)
  Osoby Wysoko Wrażliwe mogą osiągać świetne wyniki zarówno w sprzedaży jak i w pozyskiwaniu klientów. Problemem osób wysoko wrażliwych jest uciążliwość pracy w stresie i pod presją, czy nadmierne przejmowanie się niezrealizowaniem planu sprzedażowego. Przy ograniczeniu takich czynników stresowych WWO może z sukcesem pozyskiwać wiernych klientów, dzięki trafnym analizom potrzeb i odpowiednio do tego dostosowaną opieką przed i posprzedażową.
 • Osoby Wysoko Wrażliwe są nieporadnymi pracownikami
  Szkodliwy mit, który przedstawia wysoko wrażliwych jako osoby ciche i płaczliwe. Wysoka wrażliwość nie determinuje poszczególnych cech charakteru, tylko sposób przetwarzania informacji oraz odczuwania bodźców.
 • Osoby Wysoko Wrażliwe nie odnajdują się w pracy na etat
  Wysoko wrażliwi mają silną potrzebę stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, oraz nie mniejszą potrzebę życia w zgodzie ze sobą i spełnienia . Nie ma żadnych przeszkód, żeby to osiągnąć pracując dla kogoś, a nie na własny rachunek. Znacznie częściej to stabilna praca na umowę jest tym, w czym WWO się odnajduje.